Comunicat deschidere proiect


COMUNICAT DE PRESĂ 

 

            Asociaţia „Eurocentrica” şi Asociaţia „Convergenţe Europene” lansează proiectul „Promovarea identităţii culturale româneşti în raionul Bălţi prin consolidarea mediului civic local”, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, prin programul „Societate civilă – Dimitrie Gusti”.

            Obiectivul general al proiectului este reprezentat de păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale a românilor din raionul Bălţi, Republica Moldova şi întărirea relaţiilor dintre România şi comunităţile româneşti din Bălţi. În acest scop, urmează a fi formați 15 membri şi voluntari ai ONG-urilor din regiune în domenii specifice ariei de acţiune a societăţii civile: valorificarea identitară şi economică a patrimoniului cultural; comunicarea prin social media, media online şi media tradiţionale; drepturile omului, participarea civică şi păstrarea identităţii culturale; accesarea fondurilor nerambursabile.

            Activitatea constă într-o serie de cursuri gratuite pentru beneficiarii proiectului, care se vor desfăşura în perioada 28 august – 6 septembrie 2015, în Bucureşti, conform agendei anexate. Costurile de deplasare, de cazare şi de masă vor fi suportate de organizatori. 

            Cetăţenii moldoveni interesaţi să participe la cursuri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

            - să deţină cetăţenia română sau să facă dovada apartenenţei la identitatea culturală română printr-o declaraţie pe proprie răspundere (se poate descărca de aici; se completează doar prima parte);

- să fie majore;

- să aibă domiciliul în Bălţi;  

- să fie absolvenţi de studii superioare, pe care să le poată certifica prin acte de studii;

- să fie membri sau voluntari ai unor ONG-uri din raionul Bălţi sau ai filialelor din Bălţi ale unor ONG-uri cu sediul în alte municipii și raioane din Republica Moldova.

Depunerea candidaturilor se desfăşoară în perioada 11-16 august 2015 şi constă în trimiterea unui e-mail la adresaliviu.iancu@eurocentrica.ro, care să conţină în anexă CV-ul aplicantului și o recomandare semnată, ștampilată și scanată din partea președintelui organizaţiei din Bălţi pe care o reprezintă. Candidaţii admiși vor fi anunţaţi prin e-mail până la 19 august 2015 asupra selecţionării. Doar cei selectați vor primi detaliile aferente participării în proiect.     

 

ANEXĂ

Agenda activităţilor de formare din cadrul proiectului

„Promovarea identităţii culturale româneşti în raionul Bălţi prin consolidarea mediului civic local”

București, 28 august – 6 septembrie 2015

 

28 august

Primirea şi cazarea cursanţilor

 

29-31 august

Cursuri modul I – „Idei și bune practici în domeniul realizării proiectelor cu fonduri nerambursabile”

             

            - Curs 1 - Valorificarea identitară şi economică a patrimoniului cultural

            - Curs 2 - Societatea civilă şi comunicarea prin social media, media online şi media tradiţionale 

            - Curs 3 - Drepturile omului, participarea civică şi identitatea culturală

Absolvenţii vor primi diplome de participare.

 

1-4 septembrie

Cursuri modul II  - „Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune”

 

5 septembrie

Evaluare – modul II – Comisie din partea Autorităţii Naţionale de Certificare

Absolvenţii vor primi certificat de atestare profesională.

 

6 septembrie

Plecarea cursanţilor

Comments