Stiri‎ > ‎

Acord între partenerii sociali pentru ameliorarea condițiilor de lucru în sectorul pescuitului

postat 28 mai 2012, 02:53 de Contact Eurocentrica
Reprezentanții patronatelor și sindicatelor UE din sectorul pescuitului marin au semnat, săptămâna trecută, un acord destinat să le asigure pescarilor condiții decente de lucru la bordul navelor de pescuit, acord referitor la cerințele minime în ce priveşte condițiile de angajare, cazare și alimentație, siguranța la locul de muncă și protecția sănătății, asistența medicală și securitatea socială.

Acest acord implementează, la nivelul UE, Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind „munca în sectorul pescuitului”.

Acordul semnat confirmă angajamentul UE de a îmbunătăți condițiile de lucru ale pescarilor atât în Europa, cât și la nivel mondial. Partenerii sociali din UE intenționează să invite Comisia să prezinte acest acord în cadrul Consiliului de Miniștri al UE, în vederea implementării sale prin intermediul unei directive a UE, în conformitate cu articolul 155 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; astfel, aceste norme vor deveni obligatorii din punct de vedere juridic în UE și vor permite o ratificare mai rapidă a Convenției OIM.

Acordul a fost semnat în cadrul conferinței desfășurate cu ocazia Zilei Maritime Europene, care are loc în zilele de 21 și 22 mai, la Göteborg, în Suedia. Crearea cadrului juridic reprezintă doar prima etapă a acestui proces. Statele membre ale UE trebuie să asigure, prin controale și inspecții, respectarea normelor.

Comisia va ajuta statele membre să își îndeplinească îndatoririle. Mai mult, Fondul European pentru Pescuit și, începând din 2014, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, vor sprijini financiar sectorul pescuitului în vederea îmbunătățirii siguranței la bordul navelor și a organizării unor cursuri de formare specifice pentru lucrători.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments