Stiri‎ > ‎

Boc cere miniştrilor şi şefilor de autorităţi corecţii financiare în cazul proiectelor UE

postat 20 iul. 2011, 05:29 de Contact Eurocentrica
Premierul Boc a cerut miniştrilor şi şefilor autorităţilor de management să aplice corecţii financiare în proiectele UE pentru care sunt încălcate normele achiziţiilor sau sunt întârziate nejustificat, solicitând totodată şi ca numele şefilor responsabili din aceste autorităţi să fie indicat public.

El i-a atenţionat pe membrii Guvernului, în şedinţa de miercuri, că România va pierde bani europeni dacă aceste corecţii nu sunt făcute de către autorităţile de la Bucureşti, ci de către oficialii Comisiei Europene.

Premierul a solicitat astfel ca în cazul proiectelor UE pentru care există indicii clare de încălcare a legislaţiei achiziţiilor publice sau de întârzieri nejustificate să fie aplicate corecţii financiare cuprinse între 1% şi 100% din suma de restituit, în funcţie de gravitatea situaţiei.

"Rugămintea şi solicitarea expresă este faceţi publice şi numele celor care conduc autorităţile de management din ministere, pentru că eu tot trag la răspundere miniştrii, dar în fapt cei care trebuie să propună şi să ia decizii sunt cei care conduc autorităţile de management. Ori ei trebuie să ştie că au o responsabilitate faţă de această ţară, iar numele lor trebuie să fie public. Aşa cum într-o sentinţă judecătorească avem un judecător care dă o sentinţă, şi la unul care coordonează o autoritate de management de la un minister trebuie să fie o persoană cunoscută, invocată şi care trebuie să aibă şi o responsabilitate publică în raport cu ceea ce înseamnă derularea fondurilor europene", a adăugat Boc.

Agenţia Mediafax a anunţat, la începutul lunii iulie, că statul va rambursa cheltuielile firmelor la derularea unui proiect cu fonduri UE doar după ce va verifica modul în care contractele de achiziţii au fost atribuite şi va tăia între 2%-100% din suma de restituit dacă descoperă nereguli, ceea ce împinge cu până la şase luni data de returnare a banilor.

Astfel, pentru un contract atribuit fără respectarea cerinţelor de publicitate sau suplimentat prin acte adiţionale cu o valoare cumulată ce depăşeşte limita legală a achiziţiilor publice, statul nu va mai rambursa firmei niciun ban, corecţia financiară acoperind integral suma cerută spre rambursare.

Pentru un contract suplimentat prin acte adiţionale încheiate fără respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice, statul nu va rambursa firmei niciun ban dacă valoarea totală a acestor acte depăşeşte limita legală sau va reduce cu până la 25% suma cerută spre rambursare dacă valoarea actelor adiţionale nu depăşeşte limita legală a achiziţiilor publice.

Pentru reducerea obiectului contractului fără diminuarea proporţională a valorii contractului, corecţia financiară va reprezenta suma corespunzătoare reducerii obiectului contractului plus 25% din valoarea finală a obiectului contractului. Rata reducerii de 25% poate fi diminuată numai în cazuri justificate.

Pentru aplicarea necorespunzătore a unor elemente auxiliare procedurii de atribuire, precum publicarea anunţului de atribuire a contractului, suma de restituit va fi diminuată cu 2%, 5% sau 10%, în funcţie de gravitatea neregulii şi caracterul repetitiv al acesteia. Dacă acest tip de neregulă este doar de natura formală, fără un potenţial impact financiar, nu va fi aplica nici o reducere.

Toate aceste sancţiuni sunt valabile în cazul contractelor a căror valoare este egală sau mai mare decât plafonul stabilit în legislaţia naţională privind achiziţiile publice pentru care există obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Conform legii, toate licitaţiile publice pentru contracte de lucrări în valoare minimă de 4,85 milioane euro şi contracte de servicii în valoare de cel puţin 193.000 euro trebuie publicate în Jurnalul UE.

În cazul contractelor a căror valoare este sub acest plafon, corecţia financiară pentru nerespectarea cerinţelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate şi transparenţă a procedurii de atribuire sau pentru acte adiţionale încheiate fără competiţie şi în absenţa unei urgenţe va reprezenta 25% din suma de restituit.

În acelaşi timp, pentru aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie care împiedică ofertanţi potenţiali să participe, precum obligaţia de a avea deja o reprezentanţă în ţară sau în regiune sau stabilirea unor standarde tehnice prea specifice care favorizează un singur operator, pentru încălcarea principiului tratamentului egal, suma de rambursat va fi redusă cu 10%. În aceste cazuri, rata reducerii poate fi însă diminuată la 5%, în funcţie de gravitate.

Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării. În cazul în care activitatea de verificare vizează mai mulţi beneficiari şi/sau întreaga perioadă în care pot fi luate măsuri de recuperare a creanţelor, precum şi în cazuri justificate în care este necesară colaborarea cu alte instituţii, termenul de finalizare a activităţii de verificare poate fi prelungit, dar nu mai mult de 90 zile.

Calculând aceste termene, rezultă că procedura de restituire a banilor poate fi împinsă cu până la şase luni.

Ştire preluată de la: Mediafax

 

Comments