Stiri‎ > ‎

Căile ferate europene la răscruce: Comisia adoptă propuneri pentru al patrulea pachet feroviar

postat 31 ian. 2013, 01:13 de Contact Eurocentrica

Căile ferate europene la răscruce: Comisia adoptă propuneri pentru al patrulea pachet feroviar
Comisia Europeană a anunțat astăzi un amplu pachet de măsuri destinat să asigure o calitate mai bună și mai multe opțiuni în sectorul serviciilor de transport feroviar în Europa. Căile ferate sunt o componentă vitală a sectorului transporturilor în UE, având un rol esențial în soluționarea unor probleme precum cererea de transport tot mai mare, congestionarea traficului, securitatea aprovizionării cu combustibil și decarbonizarea. Cu toate acestea, multe piețe feroviare europene se confruntă în prezent cu o situație de stagnare sau de declin.
Confruntată cu această realitate, Comisia propune măsuri de anvergură pentru a încuraja inovarea în sectorul feroviar al UE, prin deschiderea către concurență a piețelor de transport intern de călători ale UE, precum și prin reforme tehnice și structurale substanțiale care să însoțească aceste măsuri.
Căile ferate europene se apropie de o răscruce foarte importantă, a declarat Siim Kallas, vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul european responsabil cu transporturile. În fața stagnării sau a declinului sectorului feroviar în numeroase piețe din întreaga Europă, nu avem prea multe opțiuni. Putem lua acum decizii dificile, necesare pentru restructurarea pieței feroviare a Europei cu scopul de a încuraja inovarea și a oferi servicii mai bune. Sectorul feroviar va putea să se dezvolte din nou în beneficiul cetățenilor, al întreprinderilor și al mediului. Sau putem să urmăm o altă cale și să acceptăm declinul ireversibil al căilor ferate europene, care vor deveni o jucărie de lux pentru câteva țări bogate și vor fi inaccesibile majorității din cauza fondurilor publice insuficiente.”

Propunerile se axează pe patru domenii-cheie:

Standarde și aprobări eficiente
Comisia dorește să reducă costurile administrative ale întreprinderilor feroviare și să faciliteze accesul pe piață al unor operatori noi.
Potrivit noilor propuneri, Agenția Europeană a Căilor Ferate va deveni un „ghișeu unic”, la nivelul întregii UE, care va elibera autorizații de introducere pe piață a vehiculelor și certificate de siguranță pentru operatori. La ora actuală, autorizațiile feroviare și certificatele de siguranță sunt emise de către fiecare stat membru.
Măsurile propuse ar permite o reducere de 20% a perioadei de timp necesare pentru accesul pe piață al noilor întreprinderi feroviare și o reducere de 20% a costului și a duratei de eliberare a autorizației pentru materialul rulant. În total, economiile pentru întreprinderi s-ar ridica la 500 de milioane EUR până în 2025.

O calitate mai bună și mai multe opțiuni datorită accesului unor operatori noi la furnizarea serviciilor de transport feroviar

Pentru a încuraja inovarea, eficiența și un raport calitate-preț mai bun, Comisia propune deschiderea piețelor de transport feroviar intern de călători pentru noi participanți și noi servicii începând cu decembrie 2019.
Întreprinderile vor fi în măsură să ofere servicii de transport feroviar intern de călători în UE fie oferind servicii comerciale competitive, fie prin licitație pentru contracte de serviciu public în sectorul feroviar, care reprezintă majoritatea (peste 90%) călătoriilor cu trenul în UE și a căror adjudecare prin procedură de licitație va deveni obligatorie.
Propunerile ar aduce avantaje clare pentru călători, care s-ar traduce în servicii mai bune și opțiuni mai numeroase. Combinate cu reformele structurale, aceste măsuri ar putea aduce cetățenilor și întreprinderilor implicate beneficii financiare de peste 40 de miliarde EUR până în 2035 și ar permite creșterea traficului feroviar până la aproximativ 16 miliarde de călători-km conform estimărilor Comisiei.
Piețele transportului feroviar intern de călători rămân în mare măsură închise. Doar Suedia și Regatul Unit și-au deschis complet piețele, iar în Germania, Austria, Italia, Republica Cehă și Țările de Jos deschiderea piețelor a fost limitată.
Pe aceste piețe deschise, s-au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea și disponibilitatea serviciilor, satisfacția călătorilor crește de la an la an, iar numărul de călători a crescut în unele cazuri cu peste 50% în 10 ani. Pe alte piețe liberalizate, procedurile de licitație pentru atribuirea de contracte de serviciu public au generat economii de 20-30% pentru un anumit nivel de serviciu, sume care pot fi reinvestite pentru îmbunătățirea serviciilor.

O structură care dă rezultate

Pentru a asigura accesul egal al tuturor la liniile ferate, administratorii independenți ai liniilor („infrastructurii”) trebuie să gestioneze rețelele în mod eficient și nediscriminatoriu și să-și coordoneze activitatea la nivelul UE pentru a susține dezvoltarea unei veritabile rețele europene. Pentru a garanta că rețeaua se dezvoltă în interesul tuturor părților implicate și pentru a maximiza eficiența operațională, Comisia propune consolidarea rolului administratorilor de infrastructură, astfel încât aceștia să controleze toate funcțiile esențiale ale rețelei feroviare, inclusiv planificarea investițiilor în infrastructură, operațiunile curente și întreținerea, precum și stabilirea orarelor.

În condițiile în care se confruntă cu numeroase plângeri din partea utilizatorilor, Comisia consideră că administratorii de infrastructură trebuie să fie independenți din punct de vedere operațional și financiar față de orice operator de transport care exploatează trenuri. Acest lucru este esențial pentru a îndepărta potențialele conflicte de interese și a oferi tuturor întreprinderilor acces nediscriminatoriu la liniile ferate.
Propunerea confirmă că, în general, separarea instituțională este modalitatea cea mai simplă și mai transparentă pentru a atinge acest obiectiv. Întreprinderile feroviare care operează independent de administratorii de infrastructură vor avea acces imediat la piața transportului feroviar intern de călători în 2019.
Cu toate acestea, Comisia poate accepta că o structură integrată vertical sau „o structură de holding” poate oferi, de asemenea, garanții de independență necesară, dispunând de „ziduri chinezești” stricte care să asigure o separare obligatorie juridică, financiară și operațională (pentru mai multe informații, consultați MEMO).
Clauza de verificare a conformității: Petru a păstra această independență și în contextul deschiderii totale a pieței transportului de călători în 2019, s-ar putea ca întreprinderilor feroviare care fac parte dintr-o structură integrată vertical să nu li se permită să își desfășoare activitatea într-un stat membru dacă nu au demonstrat întâi Comisiei că dispun de toate mecanismele necesare pentru a asigura condiții egale și o concurență echitabilă pe piața lor internă.

O forță de muncă calificată

Dinamismul unui sector feroviar depinde de calificarea și motivarea forței de muncă. În următorii 10 ani, transportul feroviar va face față unor provocări complexe: de a atrage personal nou pentru a înlocui o treime din forța de muncă care se va pensiona, adaptându-se, în același timp, unui mediu nou și mai competitiv.
Experiența statelor membre care și-au deschis piețele arată că acest lucru ar trebui să ducă la crearea de locuri de muncă noi și mai bune. În conformitate cu cadrul de reglementare al UE, statele membre vor avea posibilitatea de a-și proteja lucrătorii, obligându-i pe noii contractanți să-i preia în caz de transfer al contractelor de servicii publice, depășind astfel cerințele generale ale UE privind transferul de întreprinderi.

Ce urmează?

Înainte de a fi adoptate, propunerile Comisiei trebuie să fie aprobate de Parlamentul European și de guvernele statelor membre.

Fapte și cifre

 • Industria feroviară are o cifră de afaceri de 73 de miliarde EUR, reprezentând 65% din cea a sectorului de transport aerian (112 miliarde EUR), și numără 800 000 de angajați.

 • Căile ferate sunt esențiale pentru funcționarea eficace a economiei europene. Numărul anual de călătorii cu trenul depășește 8 miliarde. Căile ferate asigură 10% din ansamblul traficului de marfă în întreaga Europă, cu venituri estimate de 13 miliarde EUR.

 • De exemplu, pe coridorul de transport de marfă Rotterdam-Genova circulă aproximativ 130 000 de trenuri pe an, echivalentul a aproape 4 milioane de camioane pe an.

 • În fiecare an, autoritățile publice investesc sume uriașe în sectorul feroviar. În 2009, subvențiile publice s-au ridicat la aproximativ 46 de miliarde EUR. Aceste finanțări publice devin tot mai puține.

 • Investițiile substanțiale ale sectorului public, în special în statele UE-10, unde plățile din subvenții s-au dublat în șase ani, nu au asigurat în sine o creștere echivalentă a cererii în sectorul feroviar.

 • Acest sector este în stagnare sau în declin în multe state membre ale UE. În ciuda unor evoluții pozitive pe câteva piețe, cota-parte a transportului feroviar de călători în transporturile din interiorul UE a rămas mai mult sau mai puțin constantă din 2000, la aproximativ 6%, în timp ce ponderea transportului feroviar de marfă a scăzut de la 11,5% la 10,2%.

 • De la mijlocul anilor ´90, în anumite părți ale UE (în special în UE-10), nivelul scăzut al investițiilor a creat un cerc vicios de declin, în care degradarea infrastructurii și a materialului rulant face transportul feroviar puțin atrăgător, în special având în vedere creșterea semnificativă a numărului de proprietari de autoturisme determinată de creșterea veniturilor.

 • În multe cazuri, a fost nevoie de salvarea unor întreprinderi feroviare și în unele țări, precum Spania, Portugalia sau Bulgaria, operatorii tradiționali au datorii.

 • Operatorul tradițional belgian a fost nevoit să transfere în 2004 statului belgian o datorie de 7,4 miliarde EUR, sumă comparabilă cu 2% din PIB-ul Belgiei. Atunci când s-a format RFF, SNCF a transferat o datorie în valoare de 20,5 miliarde EUR. (Datoriile pe care le suportă în prezent numeroase întreprinderi sunt rezultatul unor structuri integrate ineficiente din trecut).

 • Europa se confruntă cu provocări majore în domeniul transporturilor: cererea de transport tot mai mare, (potrivit previziunilor, sectorul transportului de marfă va crește cu aproximativ 40% în 2030, în comparație cu 2005, și cu puțin peste 80% până în 2050. Transportul de călători va crește mai puțin decât transportul de marfă: cu 34% până în 2030 și cu 51% până în 2050); precum și congestionarea traficului ca rezultat al creșterii acestuia; securitatea alimentării cu combustibil, emisiile de CO2 și necesitatea de a crea o infrastructură de transport eficientă pentru a susține creșterea economică în Europa.

 • Acceptarea tendințelor negative actuale și declinul inexorabil al căilor feroviare europene nu constituie o opțiune.

 
Articol preluat de pe site-ul Comisiei Europene.

Comments