Stiri‎ > ‎

CCE: Modernizarea exploatațiilor agricole ar trebui să țină cont de nevoile specifice statelor membre

postat 30 mai 2012, 03:22 de Contact Eurocentrica
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” are potențialul de a furniza un raport costuri/beneficii mai bun dacă fondurile disponibile ar fi mai bine direcționate, potrivit unui raport special publicat de Curtea de Conturi Europeană  

Acest audit al performanţei a avut ca scop să examineze dacă ajutorul acordat de Uniunea Europeană pentru modernizarea exploataţiilor agricole a fost astfel direcționat încât să vizeze priorităţile UE şi nevoile specifice ale statelor membre.

În timp ce unele dintre statele membre auditate procedează la o direcţionare accentuată a fondurilor în funcţie de priorităţile UE şi de propriile nevoi specifice, recurgând la proceduri de selecţie care să le permită să aleagă proiectele cele mai adecvate, alte state membre nu procedează la fel, fie din cauză că sistemele aplicate pentru direcţionarea ajutorului sunt necorespunzătoare, fie din cauză că nu aplică, în practică, criteriile de selecţie satisfăcătoare pe care le formulaseră.

Această lipsă de direcţionare la nivelul statelor membre este agravată de faptul că au fost aprobate de Comisie programe de dezvoltare rurală (PDR) care nu realizau o direcţionare adecvată a ajutorului şi, mai ales, care nu precizau procesul sau criteriile care trebuie aplicate pentru selecţia proiectelor. Mai mult, nu în toate statele membre erau eficace procedurile prin intermediul cărora se determină viabilitatea şi sustenabilitatea unei exploataţii sau a unui proiect de investiţii, iar eficacitatea pe care ar fi putut-o avea fondurile suplimentare acordate în vederea consolidării priorităţilor specifice stabilite la nivelul UE a fost diminuată de lipsa unor mecanisme eficace de direcţionare a ajutorului.

În ceea ce priveşte rezultatele măsurii 121, sistemul informaţional nu generează informaţii pertinente şi fiabile care să faciliteze monitorizarea rezultatelor măsurii şi să demonstreze contribuţia acesteia la atingerea priorităţilor UE.

Măsura 121 finanţează investiţiile în exploataţiile agricole, aceste investiţii putând varia de la simple articole precum unelte agricole şi lăzi de fructe până la proiecte complexe precum instalaţiile de biogaz. Bugetul alocat de UE pentru această măsură se ridică, în total, la 11,1 miliarde de euro (finanţate prin FEADR) şi reprezintă în jur de 11 % din totalul cheltuielilor UE planificate în scopul dezvoltării rurale pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013. Toate statele membre au decis să aplice măsura 121.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments