Stiri‎ > ‎

CE a publicat raportul privind strategiile naționale pentru integrarea romilor

postat 28 mai 2012, 00:08 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a invitat statele membre ale UE, în raportul adoptat săptămâna trecută, să pună în aplicare strategiile lor naționale pentru a îmbunătăți integrarea economică și socială a celor 10 ‑12 milioane de romi din Europa.

Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la Cadrul UE pentru Strategiile Naționale de Integrare a Romilor, document adoptat de Comisie la data de 5 aprilie 2011.

Cadrul UE identifică patru domenii principale în care trebuie depuse eforturi la nivel național în vederea îmbunătățirii integrării romilor: accesul la educație, locuri de muncă, asistență medicală și, respectiv, locuințe. Pentru prima dată, toate statele membre s-au angajat să elaboreze o abordare integrată care să includă aceste patru domenii prioritare de politică și au prezentat strategii naționale care le vizează.

În raport, Comisia concluzionează că statele membre au depus eforturi pentru a elabora o abordare cuprinzătoare privind integrarea romilor. Cu toate acestea, raportul Comisiei subliniază faptul că sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește asigurarea unei finanțări suficiente pentru incluziunea romilor, instituirea unor mecanisme de monitorizare, precum și pentru combaterea discriminării și segregării. 

În strategiile lor, toate statele membre admit necesitatea reducerii decalajului dintre romi și restul populației în cele patru domenii-cheie stabilite de Comisia Europeană.

Majoritatea statelor membre au prezentat măsuri specifice cu privire la modul în care intenționează să atingă obiectivele convenite.

Cu toate acestea, evaluarea subliniază, de asemenea, că majoritatea statelor membre nu au alocat până acum resurse bugetare suficiente pentru incluziunea romilor. Numai 12 țări au indicat în mod clar fondurile alocate, indiferent dacă acestea provin din surse naționale sau europene, și au prezentat sume specifice pentru măsurile de politică privind incluziunea romilor în documentele lor de strategie (Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia și Suedia).

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments