Stiri‎ > ‎

CE: Consultare publică privind modul în care ar putea fi redus costul introducerii internetului de mare viteză

postat 2 mai 2012, 00:03 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică privind modul în care ar putea fi redus costul introducerii internetului de mare viteză.

Consultarea publică este deschisă până la 20 iulie 2012 și este destinată tuturor părților interesate din sectorul public sau privat, inclusiv societăților de telecomunicații sau de utilități publice, investitorilor, autorităților publice și consumatorilor.

Comisia dorește să examineze modalități de reducere a costurilor aferente lucrărilor de geniu civil, cum ar fi decopertarea drumurilor și săparea de șanțuri în scopul instalării fibrei optice, care se pot ridica până la 80% din costul total. Comisia consideră că acest lucru ar determina o scădere cu 25% a costurilor aferente investițiilor în banda largă.

Rezultatele vor contribui la reducerea costurilor aferente investițiilor și, în ultimă instanță, a prețului final de consum al benzii largi.

Internetul de mare viteză este indispensabil pentru toate sectoarele economice și va fi piatra de temelie a pieței unice digitale. Fiecărei creșteri cu 10% a nivelului de penetrare a benzii largi îi corespunde o creștere economică de 1-1,5 %.  

Lucrările de infrastructură reprezintă până la 80% din totalul costurilor de investiții în banda largă. Această pondere ridicată se datorează lipsei de coordonare a proiectelor de geniu civil, gradului insuficient de reutilizare a infrastructurii existente și absenței cooperării între diferiții actori. De exemplu, societățile din sectorul apei, al energiei și al căilor ferate dispun adesea de propria infrastructură, astfel încât decopertează drumuri și sapă șanțuri fără să-și coordoneze activitatea cu cea a societăților de telecomunicații.  În plus, introducerea mai rapidă a benzii largi este împiedicată de procedurile îndelungate, opace și greoaie care trebuie respectate pentru obținerea drepturilor de trecere și a tuturor autorizațiilor necesare la nivel național sau local.

Cu ocazia Consiliului European de primăvară, desfășurat la 2 martie, șefii de state și de guverne au ajuns la concluzia că eforturile ar trebui continuate la nivelul UE în scopul finalizării pieței unice digitale până în 2015, prin asigurarea unei acoperiri mai bune a benzii largi, inclusiv prin reducerea costului aferent infrastructurii de bandă largă de mare viteză. Fără aceste investiții, UE riscă să piardă acest important potențial de creștere economică și de creare de locuri de muncă.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments