Stiri‎ > ‎

CE: Fonduri cu 40 % mai mari pentru domeniul afacerilor interne, în perioada 2014-2020

postat 16 nov. 2011, 00:22 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) propune, pentru următorul cadru financiar multianual, un buget total pentru domeniul afacerilor interne de 10,7 miliarde euro, cu aproape  40 % mai mare faţă de perioada 2007-2013.

Valoarea finanţării disponibile pentru gestionarea fluxurilor de migraţie şi abordarea ameninţărilor la adresa securităţii va creşte, însă numărul fondurilor va fi însă redus de la şase la două: un nou fond azil şi migraţie, cu un buget total de 3 869 de milioane euro şi un nou fond pentru securitate internă cu alocări de 4 648 de milioane euro.

Cele două fonduri propuse vor oferi oportunităţi de finanţare pentru politicile în domeniul azilului şi al migraţiei, pentru sisteme de gestionare eficace a frontierelor, pentru lupta împotriva criminalităţii organizate, a corupţiei şi a terorismului şi pentru multe alte domenii:

Fondul azil şi migraţie se va concentra asupra fluxurilor de persoane şi asupra gestionării integrate a migraţiei. Acesta va sprijini acţiuni care abordează toate aspectele migraţiei, inclusiv azilul, migraţia legală, integrarea şi returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Bugetul total al acestuia este stabilit la 3 869 de milioane euro.

Fondul pentru securitate internă va sprijini punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă şi abordarea UE în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul aplicării legii, inclusiv gestionarea frontierelor externe ale Uniunii. Acesta va dispune de un buget global de 4 648 de milioane euro care va acoperi, de asemenea, dezvoltarea de noi sisteme informatice, cum ar fi viitorul sistem de intrare/ieşire şi programul de înregistrare a pasagerilor.

Cele două fonduri vor înlocui Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Fondul european pentru refugiaţi, Fondul pentru frontierele externe, Fondul european de returnare, precum şi cele două programe specifice Prevenirea şi combaterea criminalităţii (ISEC) şi Prevenirea, pregătirea şi gestionarea consecinţelor terorismului şi ale altor riscuri legate de securitate (CIPS).

La începutul următorului cadru financiar multianual (2014-2020), Comisia va discuta cu fiecare stat participant cu privire la modul în care finanţarea în domeniul afacerilor interne poate fi cel mai bine folosită pentru a se îndeplini toate obiectivele de politică ale UE în acest sector. Dialogul va asigura posibilitatea concentrării asupra priorităţilor politicilor şi asupra rezultatelor.

Aceste propuneri legislative vor fi discutate şi negociate acum cu Parlamentul European şi Consiliul. Fondurile ar trebui să devină operaţionale în 2014.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments