Stiri‎ > ‎

CE: Întreprinderile mai responsabile pot stimula o mai mare creştere economică în Europa

postat 27 oct. 2011, 01:26 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri în sprijinul antreprenoriatului și a întreprinderilor responsabile și a propus simplificarea normelor contabile aplicabile IMM-urilor, ceea ce le-ar putea permite acestora să economisească până la 1,7 miliarde euro pe an.

Iniţiativa este completată de o strategie ambiţioasă privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, pentru a genera un nivel mai ridicat de încredere în întreprinderi în rândul consumatorilor.

„Acest pachet de măsuri este atât în interesul întreprinderilor, cât şi al societăţii europene în ansamblul său. El reduce sarcinile administrative impuse întreprinderilor mici şi mijlocii şi stabileşte condiţiile pentru o economie socială de piaţă, puternică şi dinamică, pe termen mediu şi lung”, a declarat Antonio Tajani, vicepreşedintele Comisiei Europene, responsabil pentru întreprinderi şi politica industrială.

Iniţiativa privind antreprenoriatul social conţine o serie de acţiuni de sprijinire a dezvoltării în continuare a acesteia. Iniţiativa propune modalităţi de îmbunătăţire a accesului întreprinderilor sociale la finanţare, inclusiv la finanţarea UE prin intermediul fondurilor structurale şi al unui viitor instrument financiar destinat să furnizeze fonduri sociale de investiţii şi intermediari financiari dotaţi cu instrumente în materie de capitaluri proprii, de datorii şi de partajare a riscurilor.

Totodată, prin modificarea directivelor contabile, Comisia urmăreşte reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderile mici. De asemenea, simplificarea întocmirii situaţiilor financiare le-ar face mai comparabile, mai clare şi mai uşor de înţeles. Se estimează că IMM-urile vor realiza o reducere potenţială a costurilor de 1,7 miliarde EUR pe an.

Propunerile de revizuire a directivelor contabile şi a Directivei privind transparenţa urmează să fie prezentate spre adoptare Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri al UE. Comunicarea privind antreprenoriatul social constituie punctul de plecare pentru o serie de iniţiative legislative şi nelegislative care urmează să fie prezentate în următorii doi ani. O primă ocazie de a discuta aceste iniţiative cu părţile interesate va fi în cadrul Conferinţei privind economia socială şi întreprinderile sociale, găzduită de Comisie la 18 noiembrie 2011, la Bruxelles.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments