Stiri‎ > ‎

CE: Măsuri privind impozitarea succesiunilor în context transfrontalier

postat 19 dec. 2011, 00:59 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a adoptat, săptămâna trecută, un amplu pachet de măsuri privind impozitarea succesiunilor, fiind analizate problemele existente și propuse soluții legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE.

Comunicarea de astăzi evidenţiază două probleme principale legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere în UE. În primul rând, este vorba despre dubla sau multipla impunere, adică situaţia în care mai mult de un stat membru îşi revendică dreptul de a percepe taxe pentru aceeaşi moştenire.

Comisia nu propune armonizarea normelor statelor membre referitoare la taxele de succesiune, ci recomandă o aplicare mai amplă şi mai flexibilă a facilităţilor fiscale naţionale aplicabile în cazul dublei impuneri, astfel încât să soluţioneze în mod pragmatic, rapid şi rentabil problema poverii fiscale importante cu care se confruntă numeroşi cetăţeni. Comisia invită statele membre să introducă soluţii adecvate în legislaţia sau în practicile lor administrative naţionale.

Cea de-a doua problemă cu care se pot confrunta cetăţenii în cazul unei succesiuni transfrontaliere este discriminarea. Unele state membre aplică o cotă de impozitare mai ridicată dacă masa succesorală, persoana decedată şi/sau moştenitorul nu se află pe teritoriul lor. În astfel de cazuri, legislaţia UE este clară: statele membre au obligaţia de a respecta principiile fundamentale ale nediscriminării şi liberei circulaţii prevăzute în tratate. Documentul de lucru stabileşte principiile care trebuie să guverneze impozitarea nediscriminatorie a succesiunilor şi donaţiilor, utilizând jurisprudenţa pentru a le ilustra. Astfel, statele membre vor putea să îşi alinieze dispoziţiile la legislaţia UE, iar cetăţenii vor fi totodată mai bine informaţi cu privire la normele pe care statele membre trebuie să le respecte.

Problemele legate de impozitarea succesiunilor transfrontaliere pot afecta grav cetăţenii, însă, de fapt, veniturile din taxele aplicate succesiunilor naţionale şi transfrontaliere reprezintă o foarte mică parte – mai puţin de 0,5% - din veniturile fiscale totale ale statelor membre. Ponderea cazurilor strict transfrontaliere în acest procent este foarte mică.

Comisia va lansa discuţii cu statele membre în vederea identificării unor măsuri subsecvente corespunzătoare şi este gata să sprijine toate statele membre în procesul de aliniere la legislaţia UE a normelor naţionale în materie de succesiune. Peste 3 ani, Comisia va prezenta un raport de evaluare care să arate modul în care a evoluat situaţia şi va decide, pe această bază, dacă sunt necesare măsuri suplimentare la nivel naţional sau la nivelul UE.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments