Stiri‎ > ‎

CE notifică România cu privire la siguranţa căilor ferate

postat 19 mai 2011, 04:54 de Contact Eurocentrica

Comisia Europeană a trimis un aviz motivat unui număr de nouă state membre, solicitându-le în mod oficial să implementeze integral directiva privind siguranţa căilor ferate. Austria, Germania, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Suedia şi Marea Britanie nu şi-au aliniat încă legislaţia naţională la directiva respectivă, deşi aveau obligaţia de a face acest lucru până la data de 24 decembrie 2010

Comisia le-a acordat acestor state membre un termen de două luni pentru remedierea situaţiei, iar în caz contrar poate transmite cauzele respective Curţii de Justiţie.

Directiva 2008/110/CE sporeşte nivelul de siguranţă a sistemului european de transport feroviar şi oferă un temei juridic pentru un cadru comun privind întreţinerea materialului rulant: înainte ca un vehicul feroviar să primească autorizaţia de funcţionare, trebuie identificat organismul responsabil cu întreţinerea acestuia (cunoscut sub denumirea de „entitate responsabilă cu întreţinerea”). În cazul vagoanelor de marfă, entitatea responsabilă cu întreţinerea trebuie să fie certificată în conformitate cu un sistem elaborat de Agenţia Europeană a Căilor Ferate şi adoptat de Comisie la data de 10 mai 2011.

O dispoziţie esenţială a directivei prevede că certificatul acordat entităţii responsabile cu întreţinerea este valabil în întreaga Uniune Europeană. Această dispoziţie recunoaşte echivalenţa entităţilor responsabile cu întreţinerea şi are ca scop atât creşterea nivelului de siguranţă a căilor ferate, cât şi îmbunătăţirea interoperabilităţii acestora în întreaga UE.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/infringement_siguranta_cf_ro.htm

  

Comments