Stiri‎ > ‎

CE: Persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni vor fi informate cu privire la drepturile lor într-o limbă pe care o înțeleg

postat 2 mai 2012, 03:37 de Contact Eurocentrica
Miniștrii de justiție din Uniunea Europeană (UE) au adoptat un nou act legislativ propus de Comisia Europeană (CE) pentru a le garanta persoanelor învinuite dreptul la informare în cursul procedurilor penale.

În conformitate cu „Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale", persoanele suspectate de comiterea unei infracțiuni vor fi informate cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înțeleg.

Această măsură va garanta că statele membre ale UE vor transmite tuturor persoanelor arestate – sau care fac obiectul unui mandate european de arestare– o Notă privind drepturile, în care sunt enumerate toate drepturile lor fundamentale în cursul procedurilor penale.

După ce va intra în vigoare (la doi ani după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care se preconizează că va avea loc în câteva săptămâni), noul act legislativ se va aplica în aproximativ 8 milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 27 de state membre ale UE. Acest drept există în prezent numai într-o treime din statele membre.

Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul: de a păstra tăcerea; de a beneficia de asistență din partea unui avocat; de a fi informate cu privire la capetele acuzării; la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura; de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare; de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Comisia Europeană a propus noul act legislativ în iulie 2010 ca parte dintr-o serie de măsuri având ca scop garantarea dreptului la un proces echitabil pe tot cuprinsul UE. În octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit persoanelor suspectate dreptul la traducere și interpretare.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de garantare a accesului la un avocat și a dreptului de a comunica cu rudele. În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments