Stiri‎ > ‎

CE: Progresele în domeniul egalității de gen conduc la creștere economică

postat 18 apr. 2012, 02:04 de Contact Eurocentrica
Progresele în domeniul egalității de gen conduc la creștere economică, iar țările Uniunii Europene (UE) trebuie să atragă mai multe femei pe piața muncii pentru realizarea obiectivului global al UE de a atinge rata de ocupare a forței de muncă pentru toți adulții de 75% până în 2020, potrivit celui mai recent raport anual al Comisiei Europene (CE) privind egalitatea de gen.

Potrivit raportului, una dintre modalitățile de a îmbunătăți competitivitatea Europei este obținerea unui echilibru mai bun între femeile și bărbații cu funcții în procesul de luare a deciziilor economice. Studiile au demonstrat că diversitatea de gen este benefică și că întreprinderile în ale căror structuri de conducere există mai multe femei au rezultate mai bune decât întreprinderile în care conducerea este asigurată numai de bărbați.

Raportul privind progresele realizate în cursul anului 2011 privind egalitatea între femei și bărbați face parte dintr-un raport mai amplu al Comisiei privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE în anul trecut. Raportul evidențiază principalele evoluții atât la nivel național, cât și la nivel european în cinci domenii principale ale strategiei globale a UE în domeniul egalității de gen pentru perioada 2010-2015, și anume: economia, remunerarea egală, procesul de luare a deciziilor, violența pe criterii de gen și egalitatea de gen în afara UE.

Promovarea unui grad mai mare de egalitate în procesul de luare a deciziilor este unul dintre obiectivele Cartei europene a femeilor , inițiativă promovată de președintele José Manuel Barroso și de vicepreședintele Reding în martie 2010. Comisia a dat curs acestor angajamente, prin adoptarea, în septembrie 2010, a unei Strategii în domeniul egalității de gen pentru următorii cinci ani. Pe lângă egalitatea în procesul de luare a deciziilor, strategia instituie o serie de acțiuni în patru domenii suplimentare: independență economică egală; remunerare egală pentru muncă egală; demnitate, integritate și eliminarea violenței pe criterii de gen și egalitatea de gen în politicile externe.

Un număr din ce în ce mai mare de indicii demonstrează beneficiile economice semnificative care decurg din îmbunătățirea echilibrului de gen în ceea ce privește luarea deciziilor economice. Creșterea numărului de femei cu funcții de conducere poate contribui la crearea unui mediu de lucru mai productiv și mai inovator și la îmbunătățirea performanțelor generale ale întreprinderii. Acest lucru stimulează competitivitatea. Deși reprezintă 60 % din proaspeții absolvenți de facultate, femeile ocupă puține poziții de conducere în cadrul întreprinderilor. Existența mai multor posibilități de a ocupa funcții de conducere stimulează femeile să intre și să rămână în câmpul muncii, ceea ce duce la creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor și la utilizarea mai eficientă a potențialului pe care îl reprezintă femeile în contextul resurselor umane.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments