Stiri‎ > ‎

CE solicită Italiei și României să aplice normele UE privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul apărării

postat 31 mai 2012, 03:57 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a decis să solicite Italiei și României transpunerea în legislația națională a normelor UE privind produsele din domeniul apărării, lucru pe care aceste state membre ar fi trebuit să-l facă până la 30 iunie 2011.

Până de curând, fragmentarea pieței europene a produselor din domeniul apărării și abordările naționale divergente au creat multe probleme pentru industria europeană a apărării. De exemplu, sistemele naționale instituite pentru controlul transferului de echipamente de apărare către un alt stat membru nu făceau distincție între exporturile destinate țărilor terțe și transferurile între state membre.

Directiva 2009/43/CE privind transferurile intracomunitare de produse din domeniul apărării este destinată să diminueze aceste obstacole. Ea constituie un pas înainte spre o adevărată piață europeană pentru echipamentele de apărare, menținând totodată controlul exercitat de statele membre asupra propriilor interese esențiale în materie de apărare și securitate.

Statele membre au trebuit să transpună Directiva 2009/43/CE în legislația națională prin adoptarea și publicarea actelor cu putere de lege, a regulamentelor și a actelor administrative necesare pentru a se conforma acestui act legislativ până la 30 iunie 2011. România și Italia nu au comunicat încă adoptarea unei astfel de legislații.

Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE în constatarea încălcării obligațiilor. În cazul în care statele membre în cauză nu informează Comisia în termen de două luni cu privire la măsurile adoptate pentru a asigura deplina conformitate cu obligațiile care le revin în conformitate cu directiva respectivă, Comisia poate lua decizia de a le deferi Curții Europene de Justiție.

Sursa: Comisia Europeană

Comments