Stiri‎ > ‎

CE: Uceniciile și stagiile sunt utile, însă trebuie îmbunătățite

postat 3 iul. 2012, 03:50 de Contact Eurocentrica
Două studii realizate pentru Comisia Europeană cu privire la ucenicii și stagii în toate statele membre ale UE recomandă că aceste programe ar trebui să răspundă mai bine cerințelor pieței forței de muncă, să fie mai bine adaptate la necesitățile întreprinderilor și să ofere mai multe garanții în ceea ce privește calitatea și perspectivele pentru tineri.

Rezultatele studiilor vor fi utilizate pentru pregătirea a două inițiative ale Comisiei până la sfârșitul anului 2012: un proiect de recomandare a Consiliului privind garanțiile pentru tineret, pentru a garanta că tinerii sunt fie încadrați profesional, fie urmează un program educațional sau de formare în termen de patru luni de la ieșirea lor din sistemul de învățământ, precum și definirea unui cadru de calitate pentru stagii.

Studiul referitor la ucenicii recomandă asigurarea:

·         unor standarde de calitate omogene pentru studii de tip ucenicie

·         unui echilibru între competențele profesionale specifice și aptitudinile și competențele generale

·         implicării partenerilor sociali în conceperea și organizarea uceniciilor, deoarece acesta este un factor esențial pentru succesul lor și

·         unor inițiative adoptate împreună cu studenții pentru a îmbunătăți imaginea generală a sistemului de învățământ profesional.

Studiul privind stagiile indică faptul că:

·         este necesară o definiție clară a stagiilor la nivelul UE

·         în cazul în care este posibil, stagiile ar trebui să aibă loc în cadrul programei de învățământ, mai degrabă decât după terminarea studiilor

·         ar trebui depuse eforturi concertate atât la nivelul UE, cât și la nivel național, pentru a spori oferta de stagii, în special în IMM-uri

·         este nevoie de sprijin financiar pentru stagiari, îndeosebi pentru cei care provin din medii mai puțin privilegiate și

·         ar trebui să se ia măsuri pentru a încuraja procese de recrutare deschise și transparente pentru stagii.

Uceniciile sunt definite ca programe de educație și formare profesională inițială (EFPI) „duale” care combină și alternează formarea în întreprindere (perioade de experiență de muncă practică la locul de muncă) cu învățământul școlar (perioade de învățământ teoretic/practic urmate într-o școală sau într-un centru de formare), a căror finalizare cu succes duce la obținerea unei certificări EFPI recunoscute la nivel național. De cele mai multe ori, există o relație contractuală între angajator și ucenic. Experiența arată că în țările în care există astfel de programe de ucenicie, tinerii au mai multe șanse privind o tranziție ușoară de la școală către locul de muncă. Sistemele duale de învățământ există în mai multe state membre ale UE (cele mai frecvente în Austria, Germania și Danemarca, dar și în Țările de Jos, Franța și Slovenia).

Stagiile sunt definite ca fiind experiențe de muncă limitate în timp, care includ o componentă educațională. Ele au obiective similare cu uceniciile: sprijinirea tranziției de la școală către locul de muncă oferind experiență practică, cunoștințe și competențe care completează învățământul teoretic. Acestea pot reprezenta o parte a unor programe de învățământ superior. Pentru unele profesii (de exemplu, medici, avocați, profesori), precum și în multe alte programe de învățământ universitar, stagiile sunt un element obligatoriu în cadrul studiilor. Însă există o tendință tot mai mare în rândul tinerilor de a efectua stagii postuniversitare care implică doar stagiarul și angajatorul și nu sunt legate de o programă de studii sau de o procedură de absolvire.

Sursa: Comisia Europeană

Comments