Stiri‎ > ‎

CE: Un grad mai mare de creștere printr-o guvernanță mai bună a pieței unice și stimularea serviciilor

postat 8 iun. 2012, 04:39 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a propus măsuri de îmbunătățire a modului în care funcționează sectorul serviciilor, un deziderat fundamental, având în vedere că directiva privind serviciile reglementează mai mult de 45 % din PIB-ul UE și trebuie să joace un rol strategic în promovarea creșterii economice.

Totodată, CE a adoptat o cale de acțiune prin care să se asigure că normele privind piața unică funcționează bine în practică.

Pe baza evaluării progreselor înregistrate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a directivei privind serviciile, o analiză economică arată că punerea în aplicare a acesteia va genera o creștere suplimentară de 0,8 % a PIB-ului UE pe parcursul următorilor 5 -10 ani. Totuși, această cifră ar putea crește până la 2,6 % dacă statele membre dau dovadă de mai multă ambiție în deschiderea piețelor naționale ale serviciilor care intră sub incidența directivei. Mai mult, o mai bună transpunere și punere în aplicare a legislației UE ar putea promova creșterea economică prin reducerea cu o treime a sarcinilor administrative pentru întreprinderi, generând o economie totală de aproximativ 40 miliarde euro.

Comisia propune ca eforturile să se concentreze asupra sectoarelor cu cel mai ridicat potențial de creștere. În perioada 2012 - 2013, sectoarele identificate sunt sectorul serviciilor și cel al industriilor de rețea. În aceste domenii, Comisia îndeamnă statele membre să se angajeze la toleranță zero față de transpunerea tardivă și incorectă a directivelor. La rândul său, Comisia va acorda mai multă asistență în legătură cu transpunerea, în vederea soluționării potențialelor probleme. În caz de încălcare, durata medie a procedurilor nu ar trebui să depășească 18 luni (în prezent este de 25,5 luni), iar statele membre ar trebui să se conformeze hotărârilor Curții în termen de 12 luni.

Pentru a asigura funcționarea mai eficace a pieței unice, Comisia recomandă utilizarea mai judicioasă a instrumentelor IT pentru a conferi mai multă putere cetățenilor și întreprinderilor. Comisia invită statele membre să consolideze instrumentele de soluționare a problemelor și să înființeze centre ale pieței unice pentru o mai bună monitorizare a modului în care funcționează normele privind piața unică.

Directiva privind serviciile a fost adoptată în decembrie 2006 și are ca obiect servicii care reprezintă mai mult de 45 % din PIB-ul UE. Directiva impune statelor membre să simplifice procedurile administrative pentru întreprinderi și să elimine cerințele care subminează concurența loială pe piața unică. De asemenea, obligă statele membre să înființeze „ghișee unice” care ajută întreprinderile prin furnizarea de informații privind procedurile relevante legate de prestarea de servicii în străinătate și prin acordarea posibilității de a efectua aceste proceduri online.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments