Stiri‎ > ‎

Comisia a prezentat proiectul de buget UE pentru 2013

postat 26 apr. 2012, 03:17 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a prezentat proiectul de buget al Uniunii Europene (UE) pentru 2013, care reflectă declarațiile Consiliului European potrivit cărora creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE se pot realiza numai combinând consolidarea fiscală cu investițiile în creșterea economică viitoare.

Bugetul UE completează, în mod util, eforturile naționale în această privință prin concentrarea investițiilor în domeniile prioritare definite în strategia UE de creștere economică, Europa 2020, ținând seama, în același timp, de contextul economic dificil și de presiunea existentă asupra bugetelor naționale.

Proiectul de buget 2013 îngheață cheltuielile viitoare: majorarea angajamentelor (de exemplu, plățile de mâine) este la nivelul inflației (2 %). Acesta îngheață, de asemenea, bugetul administrativ al Comisiei cu mult sub nivelul inflației, reducând în același timp efectivele de personal cu 1 %, ceea ce reprezintă primul pas în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 5 % a personalului în 5 ani.

Totodată, acesta propune o creștere de 6,8 % a nivelului plăților. Acest lucru contribuie în mod direct la creștere economică și la crearea de locuri de muncă în Europa. Bugetul UE trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale curente și pe cele din anii precedenți față de statele membre și de alți beneficiari.

Se alocă 62,5 miliarde euro reprezentând plăți creșterii economice favorabile creării de locuri de muncă în Europa. Se face un efort deosebit pentru programele-cadru de cercetare (9,0 miliarde euro, însemnând o creștere de 28,1 % față de 2012), pentru Programul pentru competitivitate și inovare (546,4 milioane euro, însemnând o creștere de 47,8 %), pentru fondurile structurale și fondul de coeziune (49 de miliarde euro, însemnând o creștere de 11,7 %), precum și pentru învățarea pe tot parcursul vieții (1,2 miliarde euro, însemnând o creștere de 15,8 %).

La nivel global, proiectul de buget 2013 se ridică la 150,9 miliarde euro reprezentând angajamente, o creștere de 2 % față de anul trecut, în concordanță cu nivelul actual al ratei inflației. Plățile reprezintă 137,9 miliarde euro, ceea ce înseamnă o creștere de 6,8 %. Acestea sunt consecința logică a angajamentelor anterioare.

Bugetul UE este adoptat de Consiliu și de Parlamentul European.

Mai întâi, Consiliul își va face cunoscută poziția cu privire la proiectul de buget în luna iulie 2012, fiind urmat de Parlament. În cazul unui dezacord între cele două instituții, se va iniția o procedură de conciliere de 21 de zile.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments