Stiri‎ > ‎

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calităţii aerului

postat 5 iul. 2011, 02:53 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) lansează o consultare publică în domeniul calităţii aerului, în vederea unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020.

În condiţiile în care un procent de până la 49% dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE.

În următoarele douăsprezece săptămâni, se aşteaptă opinii referitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013.

Consultarea este împărţită în două părţi – un scurt chestionar pentru publicul larg şi o secţiune mai lungă pentru experţi şi persoane care lucrează în acest domeniu provenind din administraţiile naţionale, autorităţi regionale şi locale, cercetători, întreprinderi, părţi interesate, grupuri din domeniul sănătăţii sau al protecţiei mediului, precum şi alte grupuri implicate în punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul calităţii aerului.

Această operaţiune reprezintă începutul unui proces amplu de consultare, anunţat de Comisie în ianuarie 2011. Comisia va continua activităţile pregătitoare şi va organiza o nouă rundă de consultări publice, cel mai târziu în 2013, înainte de a prezenta ideile privind viitorul politicii UE în domeniul calităţii aerului.

Cel mai recent Eurobarometru privitor la atitudinile cetăţenilor europeni faţă de mediu a arătat că pentru 36% dintre cetăţeni poluarea atmosferică reprezintă una dintre primele cinci preocupări de mediu principale, în timp ce pentru 40% dintre aceştia poluarea din oraşe este prima problemă de mediu care le vine în minte.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/010711_consultare_calitate_aer_ro.htm

Comments