Stiri‎ > ‎

Comisia propune adăugarea unui număr de 15 substanţe chimice la lista de poluanţi în apele de suprafaţă

postat 31 ian. 2012, 05:58 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) propune adăugarea a 15 substanțe chimice pe lista celor 33 de poluanți care sunt monitorizați și controlați în apele de suprafață din UE, ceea ce reprezintă încă un pas către îmbunătățirea calității apelor fluviale, lacustre și litorale.

Printre cele 15 substanțe se numără substanțe chimice industriale, precum și substanțe utilizate în produse biocide, în produse farmaceutice și în produse de protecție a plantelor.  Acestea au fost selectate pe baza unor dovezi științifice că pot prezenta un risc semnificativ pentru sănătate.

Aceste noi substanțe sunt propuse în urma unei analize care a studiat riscurile prezentate de circa 2 000 de substanțe, în funcție de nivelul lor în apele de suprafață și de periculozitatea, producția și utilizările lor. Pentru șase din cele 15 substanțe prioritare noi, clasificarea propusă ar necesita ca emisiile în apă ale acestor substanțe să fie eliminate progresiv în următorii 20 de ani. Propunerea include, de asemenea, standarde mai stricte pentru patru substanțe reglementate în prezent, precum și obligația de a elimina treptat emisiile altor două substanțe aflate deja pe listă.

Cele 15 substanțe prioritare suplimentare propuse sunt: substanțe utilizate în produse de protecție a plantelor: aclonifen, bifenox, cipermetrin, dicofol, heptaclor, chinoxifen; substanțe utilizate în produse biocide: cibutrin, diclorvos, terbutrin; substanțe chimice industriale: acid sulfonic perfluorooctanic (PFOS), hexabromociclododecan (HBCDD); subproduse de combustie: dioxină și PCB-uri de tipul dioxinei; substanțe farmaceutice: 17 alfa-etinilestradiol (EE2), 17 beta-estradiol (E2), diclofenac.

Includerea produselor farmaceutice este propusă pentru prima oară. Propunerea nu pune sub semnul întrebării valoarea medicinală a acestor substanțe, ci abordează potențialele efecte dăunătoare ale prezenței lor în mediul acvatic. Concentrațiile care depășesc pragurile propuse pot afecta sănătatea populației piscicole, scăzând rata de reușită a procesului de reproducție, de exemplu, și dăunând altor organisme vii. Gradul nostru de cunoaștere privind impactul produselor farmaceutice asupra mediului a sporit considerabil în ultimii ani, iar propunerea se bazează pe cele mai recente cunoștințe științifice.

De asemenea, Comisia propune îmbunătățiri privind monitorizarea și raportarea poluanților chimici prezenți în apă, precum și un mecanism pentru obținerea de informații mai bune cu privire la concentrațiile altor poluanți, în cazul cărora ar putea fi necesară reglementarea în viitor la nivelul UE. Propunerea Comisiei este însoțită de un raport către Parlamentul European și către Consiliu cu privire la rezultatul acestei revizuiri a listei existente a substanțelor reglementate.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei

Comments