Stiri‎ > ‎

Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie durabilă în Europa

postat 14 feb. 2012, 02:33 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a adoptat o strategie vizând tranziția economiei europene către o utilizare mai importantă și mai durabilă a resurselor regenerabile, obiectivul acesteia fiind o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, asigurându-se protecția mediului și a biodiversității.

Dat fiind că populația mondială se va apropia de 9 miliarde de oameni până în 2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile pentru alimente și hrană pentru animale sigură și sănătoasă, precum și pentru materiale, energie și alte produse.

Strategia, intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: o bioeconomie pentru Europa” definește o abordare coerentă, intersectorială și interdisciplinară a problemei.  Obiectivul este de a avea o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura și pescuitul durabil, siguranța alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice în scopuri industriale, asigurând în același timp protecția mediului și a biodiversității. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte esențiale: dezvoltarea de noi tehnologii și procese destinate bioeconomiei; dezvoltarea piețelor și a competitivității în sectoarele bioeconomiei; și impulsionarea factorilor de decizie și a părților interesate în direcția unei colaborări mai strânse.

Termenul „bioeconomie” înseamnă o economie care folosește resurse biologice din sol și mare, precum și deșeuri, ca materii prime pentru alimente, pentru hrana pentru animale și pentru producția industrială și energetică. De asemenea, include și utilizarea proceselor ecologice pentru sectoare industriale durabile. De exemplu, biodeșeurile au un potențial considerabil ca alternativă la îngrășămintele chimice sau pentru conversia în bioenergie și pot contribui la realizarea a 2 % din obiectivul UE privind energia din surse regenerabile.

Bioeconomia UE are deja o cifră de afaceri de aproximativ 2 000 de miliarde euro și oferă locuri de muncă pentru peste 22 de milioane de oameni, ceea ce reprezintă 9 % din totalul forței de muncă ocupate din UE. Ea include sectoare precum agricultura, silvicultura, pescuitul, producția de alimente și de hârtie și pastă de hârtie, precum și o parte a industriei chimice, biotehnologice și energetice. Se estimează că fiecare euro investit în cercetarea și inovarea finanțată de UE pentru bioeconomie va genera 10 euro de valoare adăugată în sectoarele bioeconomiei până în 2025.

Strategia caută să realizeze sinergii și complementarități cu alte domenii de politică, instrumente și surse de finanțare având aceleași obiective, pe care le abordează în mod similar, precum fondurile de coeziune, politica agricolă comună (PAC), politica comună în domeniul pescuitului (PCP), politica maritimă integrată (PMI) și politicile în domeniul mediului, industrial, al ocupării forței de muncă, al energiei și al sănătății. Pregătirea strategiei a fost condusă de comisarul Geoghegan-Quinn, cu sprijinul a patru alți comisari: vicepreședintele Tajani și comisarii Cioloș, Damanaki și Potočnik. Având în centru cercetarea și inovarea, strategia va fi prezentată pentru prima dată statelor membre ale UE în cadrul Consiliului Competitivitate din 21 februarie 2012.

Unele state membre ale UE, printre care Danemarca, Finlanda, Germania, Irlanda și Țările de Jos au pus deja în aplicare strategii privind bioeconomia.  La nivel internațional, Canada, China, Africa de Sud și SUA au sau planifică propriile strategii ambițioase în acest sens. 

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments