Stiri‎ > ‎

Comisia stabilește noi măsuri în favoarea stabilității, creșterii economice și locurilor de muncă

postat 30 mai 2012, 05:46 de Contact Eurocentrica
Comisia Europeană (CE) a adoptat, miercuri, un pachet de recomandări privind măsurile bugetare și reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă în Uniunea Europeană (UE).

Pachetul are trei componente distincte, dar interconectate. În primul rând, există 27 de seturi de recomandări de țară, plus un set de recomandări pentru zona euro în ansamblu, cu privire la politicile bugetare și economice. Analiza pe care se bazează aceste recomandări este expusă în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei, în timp ce mesajele generale de politică sunt reunite într-o Comunicare privind acțiunile în domeniul stabilității, creșterii și locurilor de muncă.

În al doilea rând, Comisia publică rezultatele analizelor aprofundate lansate la începutul acestui an cu privire la 12 state membre considerate a fi expuse riscului unor dezechilibre macroeconomice. Comisia a ajuns la concluzia că toate cele 12 state membre se confruntă cu dezechilibre, cu toate că, în prezent, niciunul nu este excesiv. În recomandările de țară sunt incluse îndrumări referitoare la acțiuni preventive.

În al treilea rând, Comisia recomandă Consiliului ca Procedura privind deficitul excesiv să fie abrogată în cazul Bulgariei și Germaniei. De asemenea, Comisia propune o decizie a Consiliului de stabilire a faptului că Ungaria a adoptat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, și de ridicare a suspendării angajamentelor privind Fondul de coeziune 2013.

Recomandările sunt specifice fiecărei țări, ținând seama de situația existentă în fiecare stat membru. De asemenea, Comisia a emis recomandări pentru zona euro în ansamblu și a prezentat viziunea sa privind acțiunile de politică necesare la nivelul UE pentru completarea măsurilor adoptate la nivel național, astfel încât să se concretizeze o inițiativă ambițioasă de creștere economică a UE, ancorată pe două nivele. Comisia a prezentat, de asemenea, concluziile a 12 analize aprofundate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și a prezentat Consiliului recomandări referitoare la Procedura privind deficitul excesiv.

Sursa: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/513&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Comments