Stiri‎ > ‎

Curtea de Conturi Europeană: CE nu a reuşit decât parţial să corecteze sistemele de gestiune ale statelor membre în ceea ce priveşte fondurile structurale

postat 26 apr. 2012, 06:03 de Contact Eurocentrica
Curtea de Conturi Europeană concluzionează, în raportul său special (cu nr. 3/2012), că Comisia întreprinde acţiuni corective adecvate atunci când se identifică deficienţe în cadrul sistemelor statelor membre, însă procesul până la punerea lor în aplicare este îndelungat.

Potrivit raportului, Comisia a reuşit într‑o anumită măsură să se asigure că corecţiile financiare au fost aplicate corect, însă nu a reuşit decât într‑o mai mică măsură să obţină asigurarea că acţiunile sale au dus la ameliorarea sistemelor de gestiune şi de control ale statelor membre.

Curtea de Conturi Europeană formulează o serie de recomandări în atenţia Comisiei, şi anume:

  • să reducă durata procedurii administrative cuprinse între momentul identificării deficienţelor şi cel al punerii în aplicare a acţiunilor corective;
  • să acorde o prioritate mai mare auditului său privind activitatea autorităţilor de audit, pentru a se asigura că acestea furnizează indici de eroare fiabili, astfel încât corecţiile financiare să poată fi aplicate pe baza acestor indici de eroare;
  • să difuzeze liste de verificare care să servească drept model de cele mai bune practici pentru autorităţile din statele membre pentru controalele lor de nivel primar;
  • să se asigure de faptul că corecţiile financiare acoperă toate cheltuielile efectuate în cadrul sistemelor de gestiune şi de control deficiente.

Curtea formulează, de asemenea, următoarea recomandare: Comisia, Parlamentul şi Consiliul ar trebui să reexamineze, atunci când discută planurile viitoare de cheltuieli în domeniul coeziunii, dacă ar trebui să se aducă modificări la mecanismele care privesc, pe de o parte, realocarea sprijinului provenit din cadrul Fondului de coeziune şi al fondurilor structurale şi, pe de altă parte, posibilităţile de substituire a unor cheltuieli identificate ca fiind neeligibile.

Curtea de Conturi Europeană a desfăşurat auditul în principal pe baza examinării unui număr de 40 de programe în cadrul cărora fuseseră identificate deficienţe semnificative legate de gestiune şi de control. Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă Comisia a abordat în mod satisfăcător problema deficienţelor identificate în cadrul sistemelor de gestiune şi de control ale statelor membre.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments