Stiri‎ > ‎

Lansarea campaniei de informare "Forum european"

postat 12 mar. 2012, 00:25 de Contact Eurocentrica
Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) lansează în data de 13 martie campania „Forum european”, care face parte din strategia RCE de aducere în atenţia opiniei publice a celor trei priorităţi ale Comisiei Europene (CE) pentru anul 2012, respectiv guvernanţa economică a statelor membre, cadrul financiar multianual 2014 – 2020 şi strategia pentru creştere economică Europa 2020.

Lansarea campanie are loc pe fondul semnării Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare de către statele membre ale Uniunii Europene. Scopul tratatului îl reprezintă crearea condiţiilor necesare unei creşteri economice mai puternice precum şi coordonarea din ce în ce mai strânsă a politicilor economice din zona Euro.

Tratatul este susţinut din punct de vedere legislativ de un pachet de şase iniţiative ce au intrat în vigoare pe data de 13 decembrie 2011 şi care reglementează deficitul structural al statelor membre, datoria publică şi nivelul cheltuielilor publice. Pachetul legislativ stabileşte de asemenea mecanisme de reducere a dezechilibrelor macro-economice şi defineşte măsuri pentru prevenirea apariţie acestora.

În acest context, principalul obiectiv al campaniei "Forum european" este conştientizarea de către opinia publică a detaliilor referitoare la Tratatul privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare, la pachetul legislativ referitor la guvernanţa economică a statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi la cadrul financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.

Campania include organizarea unei serii de dezbateri pe teme de guvernanţă economică în 12 oraşe din România, precum şi un concurs de eseuri adresat studenţilor şi masteranzilor la facultăţile cu profil economic sau de relaţii internaţionale.

În cadrul dezbaterilor vor fi abordate teme precum pactul de creştere şi stabilitate, oportunităţile şi riscurile aderării României la zona Euro, supravegherea economică din partea Uniunii Europene – între sancţiuni şi stimulente sau bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014 - 2020 şi oportunităţile pe care acesta le prezintă pentru România.

Sursa: Reprezentanța Comisiei

Comments