“Instruire, metodologie si platforma de informare si pregatire a Coalitiei pentru programare PSO DRU”

Asociaţia Actori Europeni, în parteneriat cu Asociația Eurocentrica au derulat, timp de zece luni, în Bucureşti, proiectul “Instruire, metodologie și platformă de informare și pregatire a Coaliției pentru programare POS DRU”, care a avut ca scop creșterea capacității proprii a celor două organizaţii de a colabora cu administrația publică, în vederea obținerii unor îmbunătăţiri structurale și de proces ale managementului ciclului de politici publice privind fondurile și instrumentele de coeziune și structurale.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 40130.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 499.350 lei, din care: 424.451,75.lei – valoare eligibilă nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului: Crearea unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești.

Peste 30 de persoane – angajați și voluntari ai celor doua asociații partenere, ai altor ONGuri precum și funcționari din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – au beneficiat de sesiuni de training despre mecanisme de consultare intre autorităţi şi mediul privat, la nivel naţional şi european şi alte teme relevante in contextul fondurilor UE.In acelaşi proiect au fost elaborate 300 de bucăţi ghiduri de bune practici pentru sectorul ONG, respectiv administraţia publică, în procesul decizional privind fondurile europene.

Platforma online creata în cadrul proiectului, uelive.ro, reprezintă suportul online care va concentra, dincolo de finalizarea acestui proiect, informaţii, documente, dezbateri şi propuneri pe subiectul fondurilor europene in perioada 2014-2020.

Persoana de contact: Ioana (Morovan) Botezatu, coordonator proiect din partea Asociaţiei Actori Europeni. Date de contact: ioana.morovan@euractiv.ro, tel. 0747 508 275.

www.eurocentrica.ro www.euractiv.ro