Conferința de lansare a studiului de cercetare

“Aspecte pozitive ale migrației: femei rome ca agenți ai schimbării”

(Eveniment de închidere a proiectului finanțat din Granturi SEE)

Institutul European din România, Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3

Marți, 8 decembrie 2015, 10.00 – 12.30

Speakeri

Eugen Stancu, manager de proiect, director executiv Asociația Eurocentrica

Liviu Iancu, licențiat și masterat în Istorie la Universitatea Bucuresti, pregătește un doctorat în migrație și relații internaționale în antichitate (realizator studiu de cercetare)

Emanuela Ignațoiu-Sora, cercetător, doctor în drept la Institutul Universitar European, expert în drepturile omului și politici europene (realizator studiu de cercetare)

Petre Matei, istoric, teza de doctorat: Țiganii în România în prima jumătate a secolului XX. Identitate și alteritate

Gabriela Dragan, director general al Institutului European din România

Carmen Gheorghe, președintele Asociației E-Romnja, organizație pentru promovarea drepturilor femeilor rome

Oana Roșca, serviciul programe și relații cu societatea civilă și organisme internaționale din cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, Guvernul României.

Asociația Eurocentrica a derulat în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2015, proiectul „Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și mestesugari romi ca agenți ai schimbării”. Proiectul PA17RO13LP4/27.11.2014 a fost implementat în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultura și artă în cadrul patrimoniului cultural european și a fost finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

În cadrul proiectului a fost realizat studiul de cercetare „Aspecte pozitive ale migrației: femei rome ca agenți ai schimbării”, ale cărui concluzii sunt că „fără ca evoluţia statutului femeilor rome sub influenţa migraţiei să fie una spectaculoasă, ea contribuie totuși la consolidarea emancipării prin diminuarea violenţei casnice, ocuparea în activităţi similare celor practicate de bărbaţi, creșterea participării la luarea deciziilor în probleme de interes familial. Cazurile limită în care femeia trebuie să suplinească în familie rolul îndeplinit în mod tradiţional de bărbat de generator de venituri sunt cele mai eficiente în înfrângerea rezistenţei la schimbare, susţinută nu doar de unii bărbaţi, ci și de majoritatea femeilor în vârstă.”

Studiul de cercetare a fost editat sub formă de broșură in limbile română, engleză si norvegiană.

Tot în cadrul proiectul au fost organizate două festivaluri cu meșteșugari romi în Norvegia, în orașele Oslo și Fredrikstad, în perioada 19 – 20 septembrie 2015. Evenimentele din Norvegia, la care au participat aproape 500 de persoane, au constat în expoziție de artă meșteșugărească, expoziție de fotografie și prezentare studiu de cercetare.

Un alt rezultat al implementării proiectului a constat în realizarea a 5 video-clipuri care prezintă 5 meșteșuguri practicate de persoane de etnie romă (căldărar, lingurar, împletitor de coșuri, potcovar și argintar).

Obiectivul general al proiectului – sporirea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale prin intermediul promovării aspectelor pozitive ale migrației romilor (femei și meșteșugari de etnie romă ca agenți ai schimbării).

Obiectivele specifice ale proiectului:

– documentarea istoriei culturale a romilor și determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale prin realizarea unui studiu de cercetare asupra impactului pozitiv al migrației ca factor de emancipare a femeilor rome

– determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural prin promovarea meșteșugurilor tradiționale rome în cadrul a două festivaluri organizate în Norvegia

– consolidarea accesului publicului larg la cultura romă prin diseminarea studiului de cercetare și prin organizarea celor două festivaluri meșteșugăresti în Norvegia

Grupul țintă al proiectului – femei de etnie romă, membri ai comunităților rome, meșteșugari romi.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 316.379 lei, din care 284.741,10 lei – finanțare nerambursabilă din granturi SEE și 31.637,90 lei – cofinanțarea beneficiarului la valoarea eligibilă.

Persoana de contact: Eugen Stancu, manager de proiect.

Date de contact: eugen.stancu@eurocentrica.ro, telefon: 021.313.17.95

www.eeagrants.org www.fonduri-diversitate.ro

 

Îmbunătățirea condiției femeilor în comunitățile rome, Articol academic în revista Societate și Cultură

Studiu: Aspecte pozitive ale migraţiei: femei rome ca agenţi ai schimbării

Video meșteșugari:

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

 

RaportRomana.pdf

StudyEnglish.pdf

StudyNorwegian.pdf