Membre, asociate sau doar aflate în dialog cu Uniunea Europeană, statele fostului bloc comunist şi succesoarele lor, dar şi statele balcanice, împart într-o măsură mai mică sau mai mare caracteristici comune care le diferenţiază de Vestul Europei, pornind de la sfera geopolitică şi ajungând până la cea culturală.

Din aceste considerente, în conturarea politicilor faţă de aceste state, orice actor de pe scena internaţională trebuie să plece de la înţelegerea profundă a specificului regiunii, în ansamblul ei, şi a fiecărui stat în parte.

Obiectivul acestui program este de a contribui la cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor sociale, economice şi politice specifice Europei de Est, în contextul mai larg al interacţiunilor dintre statele acestui spaţiu geografic larg şi Uniunea Europeană.

Principalul focus geografic al programului este reprezentat de România, Republica Moldova şi Ucraina, precum şi de comunităţile istorice ale românilor din jurul graniţelor României.