ANUNT DE PRESA

Bucuresti, 22 decembrie 2014

Promovarea si prezentarea aspectelor pozitive ale migratiei romilor

 

Asociatia Eurocentrica lanseaza proiectul „Aspecte pozitive ale migratiei: femei rome si mestesugari romi ca agenti ai schimbarii”. Proiectul este finantat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Lichtenstein și Guvernul României, in cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 316.379 lei.

Obiectivul general al proiectului este sporirea dialogului cultural si protejarea identitatii europene prin intelegerea diversitatii culturale prin intermediul promovarii aspectelor pozitive ale migratiei romilor (femei si mestesugari de etnie roma ca agenti ai schimbarii).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– documentarea istoriei culturale a romilor si determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii culturale prin realizarea unui studiu de cercetare asupra impactului pozitiv al migratiei ca factor de emancipare a femeilor rome

– determinarea unei mai bune intelegeri a diversitatii culturale si consolidarea dialogului intercultural prin promovarea mestesugurilor traditionale rome in cadrul a doua festivaluri organizate in Norvegia

– consolidarea accesului publicului larg la cultura roma prin diseminarea studiului de cercetare si prin organizarea celor doua festivaluri mestesugaresti in Norvegia

Grupul tinta al proiectului este format din femei de etnie roma, membri ai comunitatilor rome, mestesugari romi. Principalele activitati ale proiectului constau in realizarea unui studiu de cercetare si a doua festivaluri mestesugaresti in doua orase din Norvegia.

Proiectul se desfasoara pe o perioada de 13 luni, in Bucuresti.

Persoana de contact: Eugen Stancu, manager de proiect.

Date de contact: eugen.stancu@eurocentrica.ro, telefon:021.313.17.95

www.eeagrants.org, www.fonduri-diversitate.ro