“Istorie pentru toți”

Obiectiv principal: Distribuirea gratuită de reviste de popularizare a istoriei „Historia” și „Historia special” către biblioteci școlare și universitare din România, Republica Moldova și Ucraina, precum și oferirea de premii către elevi la concursurile școlare de profil și pentru întreaga lor activitate în domeniul istoriei și al patrimoniului cultural.

Sursa finanţării: Donație din partea Revistei „Historia”

Rol: Unic partener